OCEAN SHIELD
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
През март 2009 г. НАТО се включва в борбата с пиратството в района покрай бреговете на Сомалия с участието на постоянните си военноморски групи на НАТО (SNMG), като операцията е наречена „Съюзен защитник” (Allied Protector), като през август същата година прераства в операция „Океански щит” (Operation Ocean Shield). В съответствие с Решение на Министерския съвет на Република България за разрешаване участието на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България в операцията на НАТО „Operation Ocean Shield” за борба с морското пиратството в акваторията около Сомалия беше предвидено участието на до 5 военнослужещи от Въоръжените сили на Република България в щабовете на постоянните военноморски групи на НАТО, участващи в операцията за борба с морското пиратство в акваторията около Сомалия за срока на операцията. Участие взе един офицери от ВМС на Република България за срок от 7 (седем) месеца.  В съответствие с Решение на Министерския съвет на Република ... още
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ
Участие на силите на НАТО е преустановено.