OCEAN SHIELD
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ

Участие на силите на НАТО е преустановено.

През март 2009 г. НАТО се включва в борбата с пиратството в района покрай бреговете на Сомалия с участието на постоянните си военноморски групи на НАТО (SNMG), като операцията е наречена „Съюзен защитник” (Allied Protector), като през август същата година прераства в операция „Океански щит” (Operation Ocean Shield). В съответствие с Решение на Министерския съвет на Република България за ... още