OCEAN SHIELD
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

През март 2009 г. НАТО се включва в борбата с пиратството в района покрай бреговете на Сомалия с участието на постоянните си военноморски групи на НАТО (SNMG), като операцията е наречена „Съюзен защитник” (Allied Protector), като през август същата година прераства в операция „Океански щит” (Operation Ocean Shield).

В съответствие с Решение на Министерския съвет на Република България за разрешаване участието на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България в операцията на НАТО „Operation Ocean Shield” за борба с морското пиратството в акваторията около Сомалия беше предвидено участието на до 5 военнослужещи от Въоръжените сили на Република България в щабовете на постоянните военноморски групи на НАТО, участващи в операцията за борба с морското пиратство в акваторията около Сомалия за срока на операцията. Участие взе един офицери от ВМС на Република България за срок от 7 (седем) месеца. 

В съответствие с Решение на Министерския съвет на Република България за разрешаване участието на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България в постоянните военноморски групи на НАТО (SNMG) е предвидено участието на до 5 военнослужещи от Въоръжените сили на Република България в щабовете на постоянните военноморски групи на НАТО в съответствие с графиците за оперативното им използване.

В момента участваме с офицер от Военноморските сили на Република България, заемащ длъжност „Планиращ офицер” в щаба на постоянната военноморска група на НАТО № 2 (Standing NATO Maritime Group 2 - SNMG №2). Задачите, които изпълнява операцията са както следва: Наблюдение, разузнаване и демонстриране на морско присъствие; Охрана, предотвратяване и защитава от пиратски атаки както и оказване на ... още