See Guardian
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
На срещата на върха във Варшава на 8 и 9 юли 2016 г. държавни и правителствените ръководители решиха антитерористичната операция по чл. 5 от Вашингтонския договор Active Endeavour да се трансформира в операция на НАТО за морска сигурност извън чл. 5 под името Sea Guardian. В изпълнение на Решение № 829 от 30.09.2016 г. на Министерския съвет на Република България за разрешаване изпращането и използването на кораб клас „Фрегата” от Въоръжените сили на Република България извън територията на страната за участие в Операцията на НАТО за морска сигурност „Sea Guardian” стартира участието на ВМС на Република България в операцията, както следва: от 27 октомври 2016 г. до 05 декември 2016 г. фрегата „Верни” с бордови № 42, с щатното си въоръжение, техника и екипаж от 135 военнослужещи; от 11 октомври до 21 ноември 2017 г. с фрегата „Дръзки” с бордови № 41, с щатното му въоръжение и екипаж от 135 военнослужещи; от 17 ноември до 15 декември 2018 г. с фрегата „Дръзки” с бордови № 41, с щатното му въоръжение и екипаж от 134 военнослужещи.
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ
Няма участие.