СРЕДИЗЕМНО МОРЕ
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ

Операцията “ACTIVE ЕNDEAVOUR” (OAE) е постоянно действаща операция на НАТО в Средиземно море и пролива Гибралтар. Българските военноморски сили се включват в операцията с една фрегата ежегодно със срок до един месец.

   Задачи:

  • Патрулиране в назначения район с цел демонстриране на присъствие, контрол на морския трафик и участие в изграждането и поддържането на ясна картина за надводната и въздушна обстановка в зоната на операцията;
  • Запитване и опознаване на всички, преминаващи през района търговски кораби;
  • Откриване и следене на посочените в справочниците приоритетни цели, както и на тези с подозрително поведение.
Операция “ACTIVE ЕNDEAVOUR” (OAE) е инициирана през месец октомври 2001 г., като резултат от терористичните атаки на 11 септември 2001 г. срещу САЩ и е единствената до момента операция на НАТО по чл. V. Основната задача на ОАЕ е борбата с тероризма в Средиземно море. Сборът, обработката, анализът и изпращането на информация относно дислокацията, движението и товара на корабите в Средиземно море, явяващи се ... още