СРЕДИЗЕМНО МОРЕ
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

Операция “ACTIVE ЕNDEAVOUR” (OAE) е инициирана през месец октомври 2001 г., като резултат от терористичните атаки на 11 септември 2001 г. срещу САЩ и е единствената до момента операция на НАТО по чл. V. Основната задача на ОАЕ е борбата с тероризма в Средиземно море. Сборът, обработката, анализът и изпращането на информация относно дислокацията, движението и товара на корабите в Средиземно море, явяващи се основно средство за превоз на имигранти и/или терористи, оръжие и материали, представляващи заплаха за страните членки на НАТО, се превръщат в движещ фактор за провеждането на операцията.

   Участието на Република България през годините е както следва:

  • 2003 г. и 2004 г. в рамките на един месец - фрегата “Смели” и военен транспорт “АТИЯ";
  • 2005 г. в рамките на един месец - фрегата “Смели” с екипаж от 130 човека;
  • 2006 г. до  2009 г.в рамките от един до два месеца - фрегата “Дръзки” с екипаж от 140 до 160 човека;
  • 2012 г. в рамките на един месец - фрегата “Верни” с екипаж от 131 човека.
Операцията “ACTIVE ЕNDEAVOUR” (OAE) е постоянно действаща операция на НАТО в Средиземно море и пролива Гибралтар. Българските военноморски сили се включват в операцията с една фрегата ежегодно със срок до един месец.    Задачи: Патрулиране в назначения район с цел демонстриране на присъствие, контрол на морския трафик и участие в изграждането и поддържането на ясна картина за надводната и ... още