Standing NATO Forces
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ

Въоръжените сили на Република България участват в постоянната военноморска група на НАТО №2 (Standing NATO Maritime Group /SNMG2/) с един офицер - капитан-лейтенант Ваня Орманова, на длъжност щабен офицер по водене на навигационната обстановка.

В съответствие с Решение на Министерския съвет на Република България, № 503 от 07.07.2011 г., за разрешаване участието на военнослужещи от въоръжените сили на Република България в постоянните военноморски групи на НАТО, е предвидено участието на до 5 военнослужещи от Въоръжените сили на Република България в щабовете на постоянните военноморски групи на НАТО, в съответствие с графиците за оперативното им използване. Българското участие започва от септември 2011 г., на длъжности ... още