Standing NATO Forces
ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
В съответствие с Решение на Министерския съвет на Република България, № 503 от 07.07.2011 г., за разрешаване участието на военнослужещи от въоръжените сили на Република България в постоянните военноморски групи на НАТО, е предвидено участието на до 5 военнослужещи от Въоръжените сили на Република България в щабовете на постоянните военноморски групи на НАТО, в съответствие с графиците за оперативното им използване. Българското участие започва от септември 2011 г., на длъжности както следва: от 2011 г. до 2012 г. Staff Officer Planning (SPLANS) – две ротации; от 2012 г. до 2013 г. Staff Navigation Officer(SNAVO) – две ротации; 2014 г. Staff Officer Planning (SPLANS) – една ротации; от 2014 г. до 2015 г. Staff Above Water Warfare Officer (SAWWO) – две ротации; 2016 г. Staff Officer Planning (SPLANS) – две ротации; от 2017 г. до 2018 г. Staff Above Water Warfare Officer (SAWWO) – две ротации; от 2018 г. до 2019 г. Staff Navigation Officer(SNAVO) – две ротации; от 2019 г. до 2020 г. Staff Antisubmarine Warfare Officer /SASWO/ ‑ две ротации.
ТЕКУЩО УЧАСТИЕ
Въоръжените сили на Република България участват в постоянната военноморска група на НАТО №2 (Standing NATO Maritime Group /SNMG2/) с един офицер - капитан-лейтенант Ваня Орманова, на длъжност щабен офицер по водене на навигационната обстановка.