УЧЕНИЯ
МНОГОНАЦИОНАЛНО КОМАНДНО-ЩАБНО, КОМПЮТЪРНО ПОДПОМАГАНО РАЗПРЕДЕЛЕНО УЧЕНИЕ "БАЛКАНСКИ МОСТОВЕ 2019"
Офицер планиращ учението –  началник на отбраната - генерал Андрей БОЦЕВ Офицер провеждащ учението –  командващ на СКС - генерал – лейтенант Любчо ТОДОРОВ Офицер ръководещ учението – началник на щаба на СКС - бригаден генерал Валентин КРЪСТЕВ Директор на учението – заместник-началник на щаба на СКС - полковник Пламен ЙОРДАНОВ ТЕМА: Участие на многонационални формирования в операция по поддържане на мира, като част от планирана операция на НАТО. ТИП: командно – щабно учение ФОРМА: разпределено, компютърно подпомагано ЦЕЛИ: Да се повиши способностите на страните от Балканския полуостров за планиране и провеждане на операция в отговор на възникнала регионална криза в сферата на сигурността. ЗАДАЧИ: Да се повиши оперативната съвместимост между армиите на страните от Балканския полуостров. Да се подобри взаимодействието, координацията и обмена на информация между участниците при планиране и провеждане на операции в многонационална среда. Насърчаване на взаимното разбирателство, сътрудничество и оперативна съвместимост между всички участващи държави, сили и структури. Да се отработят и подобрят процедурите по управление и протичане на информацията между и в щабовете, както и стандартизацията и оперативната съвместимост на процесите и процедурите. Тестване и развитие на проект на мрежа за подготовка и провеждане на учения на страните от Югоизточна Европа (SEETN). Осигуряване на постоянна среда за сътрудничество за споделяне на информация чрез използване на SEEETN. Подобряване на ефективността на работа на ръководството на учението (EXCON), чрез използване на поддържащи софтуерни ... още
НАЦИОНАЛНИ И МНОГОНАЦИОНАЛНИ ВОЕННИ УЧЕНИЯ – “ЛЯТО 2019”
По инициатива на НАТО за засилване на мерките за сигурност в Югоизточна Европа и Черноморския регион през май и юни 2019 г. на териториите на България, Румъния, Унгария, Хърватия, Словения и Северна Македония се проведоха серия от национални и многонационални военни учения, свързани помежду си. "ЛЯТО 2019"
МНОГОНАЦИОНАЛНО УЧЕНИЕ С ВИСОКА ВИДИМОСТ „SABER GUARDIAN 17“
Многонационалното учение с висока видимост „Saber Guardian 17“ е ежегодно учение на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ. В него ще се включат над 25 000 военнослужещи от 22 държави-членки и партньори на НАТО. Като най-голямо сред 18 учения, провеждащи се в Черноморския регион през тази година, „Saber Guardian 17“ е най-мащабната подготовка за Сухопътните сили на САЩ в Европа и държавите-участници, което ще повиши готовността и ще подобри оперативната съвместимост под единно командване, като включи пълния обхват от военни мисии в подкрепа на сигурността и стабилността в Черноморския регион. „SABER GUARDIAN“ е ежегодно многонационално учение, което се провежда от 2013 година на ротационен принцип между Румъния, България и Украйна. Учението е част от Програмата за съвместни учения на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ, предназначена за засилване на оперативната съвместимост със съюзнически и партньорски държави. Официална интернет страница: sg17.armf.bg
ДВУСТЕПЕННО КОМАНДНО-ЩАБНО УЧЕНИЕ „ЩИТ 13”
ТЕМА: „Подготовка и провеждане на операция по прикритие на държавната граница на едно направление”. ЦЕЛИ: Повишаване на способностите на СКС, командванията на видовете въоръжени сили и участващите формирования при планиране и водене на операция по изпълнение на мисия „Отбрана. ЗАДАЧИ: 1. Да се усъвършенства подготовката на личния състав от Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили и определените щабове на бригади/бази и формирования за реални действия на местността по планиране и провеждане на операция по прикритие на държавната граница на едно направление във взаимодействие с органите за сигурност, държавната власт, местното самоуправление и населението в зоната на операцията. 2. Да се повиши сглобеността на участващите в учението щабове и формирования. 3. Да се подобри взаимодействието между нивата на управление на оперативно и тактическо нива. 4. Да се проверят способностите на формированията за водене на реални действия. 5. Да се отработят процедури за осигуряване разполагането на съюзнически сили на територията на Република България. УЧАСТНИЦИ:  - Съвместното командване на силите с командванията на видовете въоръжени сили; - Щабове на формирования от Съвместното командване на силите и видовете въоръжени сили. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: НВУК „Чаралица”. ПУП „Корен”, база „Атия” и акваторията на Бургаския залив и база „КУН”. ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 01 – 04 октомври 2013 г.
КОМПЮТЪРНО-ПОДПОМАГАНО КЩУ „BALKAN PEACE SUPPORT EXERCISE 2012”
ТЕМА: Участието на военнослужещи от ВС на Република България в компютърно-подпомагано командно-щабно учение „BALKAN PEACE SUPPORT EXERCISE 2012”. Учението е отворено за участие на страните от Балканския регион, представени в инициативата на началниците на отбраната/генерални щабове на страните от региона (“the Balkan CHODs Initiative”). ЦЕЛИ: развитие на сътрудничеството между страните от Балканския регион при провеждането на съвместни операции по поддържане на мира; постигане на общо разбиране за провеждане на операции по поддържането на мира с мандат на ООН на бригадно ниво; повишаване на готовността и ефективността на балканските страни при провеждане на съвместни операции по поддържане на мира в региона; да повиши оперативната съвместимост между армиите на страните от Балканския полуостров; да повиши координирането на военните операции в многонационална среда; да повиши взаимното доверие и разбирателство между участващите страни; да натренира и подобри процедурите по управление и протичане на информацията между и в щабовете, както и стандартизацията и оперативната съвместимост на процесите и процедурите. УЧАСТНИЦИ: В учението участват военнослужещи от Съвместното командване на силите (СКС) и Сухопътните войски (СВ), както следва: от СКС - от СКС – офицери от отдели ,,Разузнаване”, "Планиране, развитие и бюджетиране" и „Съвместна подготовка”; от СВ - от СВ – 5 офицера от военно формирование 24150 - Стара Загора. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Военната академия на турската армия в Истанбул, Р Турция. ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 9 - 15 декември 2012 г.
МЕЖДУНАРОДНО УЧЕНИЕ “FEROCIOUS FALCON 2012"
В периода 11-19 ноември 2012 г. военнослужещи от БА взеха участие в международното учение “FEROCIOUS FALCON 2012", проведено от Въоръжените сили на емирство Катар в покрайнините на столицата Доха. В учението участваха 26 страни, някои от които (в това число влиза и България) участваха със сили в реалните действия, провеждани на местността. Учението беше насочено към дейности, свързани с ликвидиране на последствията от инциденти с ОМП, антитерористични действия в търговски, спортни обекти и публични места, където има масови мероприятия или струпване на хора и противодействие на морското пиратство, характерно за някои части на този регион. Съгласно плана на учението бяха сформирани Национален център за защита и управление на кризи – NDCMC (National Defence Crises Management Center), Регионален координационен център RCC (Regional Co-ordination Center) и специализирани клетки, като химическа CC (Chemical Cell), медицинска MC (Medical Cell), административна, разузнавателна, логистична и други. Акцентът на учението беше поставен върху управлението на кризи от подобен характер и способността за коопериране на местните сили за сигурност не само с тези от региона, а така също и със структури и формирования, изразили готовност за помощ от различни точки на света, както и координиране на действията им с правителствените организации, имащи отношение към националната сигурност по така наречената „Инициатива за кооперативна отбрана”. Учението протече основно в две фази. Първата фаза беше от командния пункт или т. н. CPX (Command Post Exercise), която от своя страна беше разделена на две части, а именно логистична тренировка на 6 и 7 ноември 2012 г. и оперативна тренировка на 10 и 11 ноември 2012 г. Тази фаза NDCMC проведе във взаимодействие с представители на всички министерства, корпорации и местната власт на страната. Втората фаза - FTX (Field Training Exercise) беше свързана с реални действия и се ... още
ТРИСТЕПЕННО КОМАНДНО-ЩАБНО УЧЕНИЕ „ЕСЕН 2012”
  ТЕМА: Планиране и провеждане на операция по поддържане на мира в коалиционен формат. ЦЕЛИ: Повишаване на подготовката и натренираността на офицерите от Въоръжените сили; Повишаване на сглобеността на участващите в учението структури и щабове; Проверка за достигане на пълна оперативна готовност на Министерството на отбраната и командната верига на въоръжените сили. ЗАДАЧИ: Да се провери координацията между Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Съвместното командване на силите, Командванията и формированията от видовете въоръжени сили при планиране и провеждане на операция по поддържане на мира (ОПМ); да се тестват моделите им на работа при планиране и водене на операция от такъв тип; да се повиши оперативната им подготовка и оценят оперативните им способности; Да се подобри взаимодействието между нивата на управление на стратегическо, оперативно и тактическо нива; Да се тестват стандартни оперативни процедури относно процеса на планиране и управление по цялата командна верига; Да се създадат условия за ефективна подготовка с малък разход на ресурси.   УЧАСТНИЦИ: - Дирекциите от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната; - Съвместното командване на силите с командванията на видовете въоръжени сили; - Щабове на формирования от Съвместното командване на силите и видовете въоръжени сили. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Пунктовете за постоянна дислокация. ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 27 - 30 ноември 2012 г.
МНОГОНАЦИОНАЛНО КОМПЮТЪРНО-ПОДПОМАГАНО КЩУ “ЕНЕРГИЕН ПЛАМЪК 2011”
 ТЕМА: Участие на многонационално формирование в операция по защита на критична инфраструктура. ЦЕЛ: Повишаване способностите на страните от Балканския полуостров в отговор на възникнали регионални кризи в сферата на сигурността. УЧАСТНИЦИ: - Членки на НАТО: България, Албания, Гърция, Румъния, Турция и представители на Командването по трансформациите; - Партньори по PfP: Сърбия и Македония; - Непотвърдили участие: Босна и Херцеговина и Черна Гора. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Национален военен учебен комплекс „Чаралица” - България. ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 14 - 18 ноември 2011 г.
НАЦИОНАЛНО КОМПЮТЪРНО-ПОДПОМАГАНО КЩУ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "PHOENIX 2010"
 ЦЕЛИ: 1. Потвърждаване на стандартните оперативни процедури за действие при кризи, стабилизация и възстановяване с цел подобряване на взаимодействието на национално ниво чрез използване на моделиране и симулации; 2. Осигуряване на среда, използваща моделиране и симулации за провеждане на учения в отговор на кризи. ЗАДАЧИ: 1. Подобряване на взаимодействието и координацията между управленските структури за действие при кризи (граждански и военни); 2. Усъвършенстване на процеса на обмяна на информация между и в щабовете, на национално и на многонационално ниво; 3. Повишаване на подготовката на участващите в учението структури за съвместна работа при кризи. УЧАСТВАЩИ СТРАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ: Министерства, агенции и организации от Република България; Център за военно-гражданско сътрудничество ( CIMIC CoE ), Холандия; Многонационална CIMIC група, JCBRN Defence COE , Съвместно командване на НАТО по трансформациите (АСТ), NATO ACO J9 (CIMIC), NATO HQ CEP, NIAG (NATO International Advisory Group), JWC – Норвегия, USJFCOM – САЩ, Red Cross, EARDCC, EUMIC, SCEPC, UNOCHA. ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 9 - 19 ноември 2010 г.
КЩУ НА СОК С ПРИВЛЕЧЕНИ ЕКСПЕРТИ ОТ ЩАБОВЕТЕ И СИЛИТЕ И СРЕДСТВАТА ОТ ВИДОВЕТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ "СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ 2010"
  ТЕМА: Планиране и провеждане на операция от Съвместни оперативни сили за защита на националния суверенитет в контекста на членството на Р България в НАТО. ЦЕЛ: Да се разработи и проведе разпределено компютърно-подпомагано тактико-специално учение за защита на силите и за ликвидиране на последствията, създадени в резултат на използване на оръжия за масово унищожение и възникване на инциденти с токсични индустриални материали. ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 21 юни - 9 юли 2010 г.
МНОГОНАЦИОНАЛНО КОМПЮТЪРНО-ПОДПОМАГАНО УЧЕНИЕ "SIMEX BALKAN GUARD 2009"
ЦЕЛ: Подпомагане на три нови страни от Балканския регион, включени в програмата „Партньорство за мир” за членство в НАТО и повишаване ролята на всички страни, включени в учението, като фактор на сигурността и стабилността в региона. УЧАСТНИЦИ: Военнослужещи от България, Босна и Херцеговина, Румъния, Сърбия и Черна Гора. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Национален военен учебен комплекс "Чаралица". ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 22 - 26 юни 2009 г.