УЧЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНО УЧЕНИЕ “FEROCIOUS FALCON 2012"

В периода 11-19 ноември 2012 г. военнослужещи от БА взеха участие в международното учение “FEROCIOUS FALCON 2012", проведено от Въоръжените сили на емирство Катар в покрайнините на столицата Доха. В учението участваха 26 страни, някои от които (в това число влиза и България) участваха със сили в реалните действия, провеждани на местността. Учението беше насочено към дейности, свързани с ликвидиране на последствията от инциденти с ОМП, антитерористични действия в търговски, спортни обекти и публични места, където има масови мероприятия или струпване на хора и противодействие на морското пиратство, характерно за някои части на този регион.

Съгласно плана на учението бяха сформирани Национален център за защита и управление на кризи – NDCMC (National Defence Crises Management Center), Регионален координационен център RCC (Regional Co-ordination Center) и специализирани клетки, като химическа CC (Chemical Cell), медицинска MC (Medical Cell), административна, разузнавателна, логистична и други.

Акцентът на учението беше поставен върху управлението на кризи от подобен характер и способността за коопериране на местните сили за сигурност не само с тези от региона, а така също и със структури и формирования, изразили готовност за помощ от различни точки на света, както и координиране на действията им с правителствените организации, имащи отношение към националната сигурност по така наречената „Инициатива за кооперативна отбрана”.

Учението протече основно в две фази. Първата фаза беше от командния пункт или т. н. CPX (Command Post Exercise), която от своя страна беше разделена на две части, а именно логистична тренировка на 6 и 7 ноември 2012 г. и оперативна тренировка на 10 и 11 ноември 2012 г. Тази фаза NDCMC проведе във взаимодействие с представители на всички министерства, корпорации и местната власт на страната. Втората фаза - FTX (Field Training Exercise) беше свързана с реални действия и се проведе от 13 до 15 ноември 2012 г., като основният акцент беше поставен върху тактическите действия на групите (формированията), техните способности за справяне с различни ситуации и инциденти.

В учението взеха участие 28 военнослужещи от БА, които бяха разпределени предимно в Регионалния координационен център RCC (Regional Co-ordination Center),  Центъра за управление на кризи CMC (Crises Management Center) и  химическата CC (Chemical Cell) и медицинска клетки MC (Medical Cell). В реалните действия по ликвидиране на последствията от ОМП участваха два специализирани екипа за ЯХБЗ (CBRN Teams) и група за специални операции SFG (Special Forces Group).

Учението завърши на 19 ноември 2012 г. със семинар на старшите ръководители SLS (Senior Leaders Seminar), на който бяха дискутирани по-обширни теми, като промените в световния климат, противодействието на разпространението на ОМП и резултатите от т.н. „Арабска пролет” в арабския свят.

Офицер планиращ учението –  началник на отбраната - генерал Андрей БОЦЕВ Офицер провеждащ учението –  командващ на СКС - генерал – лейтенант Любчо ТОДОРОВ Офицер ръководещ учението – началник на щаба на СКС - бригаден генерал Валентин КРЪСТЕВ Директор на учението – заместник-началник на щаба на СКС - полковник Пламен ЙОРДАНОВ ТЕМА: Участие на многонационални формирования в операция по поддържане на мира, като част от планирана ... още
По инициатива на НАТО за засилване на мерките за сигурност в Югоизточна Европа и Черноморския регион през май и юни 2019 г. на териториите на България, Румъния, Унгария, Хърватия, Словения и Северна Македония се проведоха серия от национални и многонационални военни учения, свързани помежду си. "ЛЯТО 2019"
Многонационалното учение с висока видимост „Saber Guardian 17“ е ежегодно учение на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ. В него ще се включат над 25 000 военнослужещи от 22 държави-членки и партньори на НАТО. Като най-голямо сред 18 учения, провеждащи се в Черноморския регион през тази година, „Saber Guardian 17“ е най-мащабната подготовка за Сухопътните сили на САЩ в Европа и държавите-участници, което ще повиши готовността и ще подобри оперативната ... още
ТЕМА: „Подготовка и провеждане на операция по прикритие на държавната граница на едно направление”. ЦЕЛИ: Повишаване на способностите на СКС, командванията на видовете въоръжени сили и участващите формирования при планиране и водене на операция по изпълнение на мисия „Отбрана. ЗАДАЧИ: 1. Да се усъвършенства подготовката на личния състав от Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили и определените щабове на бригади/бази и формирования за ... още
ТЕМА: Участието на военнослужещи от ВС на Република България в компютърно-подпомагано командно-щабно учение „BALKAN PEACE SUPPORT EXERCISE 2012”. Учението е отворено за участие на страните от Балканския регион, представени в инициативата на началниците на отбраната/генерални щабове на страните от региона (“the Balkan CHODs Initiative”). ЦЕЛИ: развитие на сътрудничеството между страните от Балканския регион при провеждането на съвместни операции по поддържане ... още
  ТЕМА: Планиране и провеждане на операция по поддържане на мира в коалиционен формат. ЦЕЛИ: Повишаване на подготовката и натренираността на офицерите от Въоръжените сили; Повишаване на сглобеността на участващите в учението структури и щабове; Проверка за достигане на пълна оперативна готовност на Министерството на отбраната и командната верига на въоръжените сили. ЗАДАЧИ: Да се провери координацията между Министерството на отбраната, структурите на пряко ... още
 ТЕМА: Участие на многонационално формирование в операция по защита на критична инфраструктура. ЦЕЛ: Повишаване способностите на страните от Балканския полуостров в отговор на възникнали регионални кризи в сферата на сигурността. УЧАСТНИЦИ: - Членки на НАТО: България, Албания, Гърция, Румъния, Турция и представители на Командването по трансформациите; - Партньори по PfP: Сърбия и Македония; - Непотвърдили участие: Босна и Херцеговина и Черна Гора. МЯСТО ЗА ... още
 ЦЕЛИ: 1. Потвърждаване на стандартните оперативни процедури за действие при кризи, стабилизация и възстановяване с цел подобряване на взаимодействието на национално ниво чрез използване на моделиране и симулации; 2. Осигуряване на среда, използваща моделиране и симулации за провеждане на учения в отговор на кризи. ЗАДАЧИ: 1. Подобряване на взаимодействието и координацията между управленските структури за действие при кризи (граждански и военни); 2. Усъвършенстване на ... още
  ТЕМА: Планиране и провеждане на операция от Съвместни оперативни сили за защита на националния суверенитет в контекста на членството на Р България в НАТО. ЦЕЛ: Да се разработи и проведе разпределено компютърно-подпомагано тактико-специално учение за защита на силите и за ликвидиране на последствията, създадени в резултат на използване на оръжия за масово унищожение и възникване на инциденти с токсични индустриални материали. ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 21 юни - 9 юли 2010 г.
ЦЕЛ: Подпомагане на три нови страни от Балканския регион, включени в програмата „Партньорство за мир” за членство в НАТО и повишаване ролята на всички страни, включени в учението, като фактор на сигурността и стабилността в региона. УЧАСТНИЦИ: Военнослужещи от България, Босна и Херцеговина, Румъния, Сърбия и Черна Гора. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Национален военен учебен комплекс "Чаралица". ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 22 - 26 юни 2009 г.