УЧЕНИЯ
ДВУСТЕПЕННО КОМАНДНО-ЩАБНО УЧЕНИЕ „ЩИТ 13”

ТЕМА: „Подготовка и провеждане на операция по прикритие на държавната граница на едно направление”.

ЦЕЛИ: Повишаване на способностите на СКС, командванията на видовете въоръжени сили и участващите формирования при планиране и водене на операция по изпълнение на мисия „Отбрана.

ЗАДАЧИ:

1. Да се усъвършенства подготовката на личния състав от Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили и определените щабове на бригади/бази и формирования за реални действия на местността по планиране и провеждане на операция по прикритие на държавната граница на едно направление във взаимодействие с органите за сигурност, държавната власт, местното самоуправление и населението в зоната на операцията.

2. Да се повиши сглобеността на участващите в учението щабове и формирования.

3. Да се подобри взаимодействието между нивата на управление на оперативно и тактическо нива.

4. Да се проверят способностите на формированията за водене на реални действия.

5. Да се отработят процедури за осигуряване разполагането на съюзнически сили на територията на Република България.

УЧАСТНИЦИ:

 - Съвместното командване на силите с командванията на видовете въоръжени сили;

- Щабове на формирования от Съвместното командване на силите и видовете въоръжени сили.

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: НВУК „Чаралица”. ПУП „Корен”, база „Атия” и акваторията на Бургаския залив и база „КУН”.

ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 01 – 04 октомври 2013 г.

Офицер планиращ учението –  началник на отбраната - генерал Андрей БОЦЕВ Офицер провеждащ учението –  командващ на СКС - генерал – лейтенант Любчо ТОДОРОВ Офицер ръководещ учението – началник на щаба на СКС - бригаден генерал Валентин КРЪСТЕВ Директор на учението – заместник-началник на щаба на СКС - полковник Пламен ЙОРДАНОВ ТЕМА: Участие на многонационални формирования в операция по поддържане на мира, като част от планирана ... още
По инициатива на НАТО за засилване на мерките за сигурност в Югоизточна Европа и Черноморския регион през май и юни 2019 г. на териториите на България, Румъния, Унгария, Хърватия, Словения и Северна Македония се проведоха серия от национални и многонационални военни учения, свързани помежду си. "ЛЯТО 2019"
Многонационалното учение с висока видимост „Saber Guardian 17“ е ежегодно учение на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ. В него ще се включат над 25 000 военнослужещи от 22 държави-членки и партньори на НАТО. Като най-голямо сред 18 учения, провеждащи се в Черноморския регион през тази година, „Saber Guardian 17“ е най-мащабната подготовка за Сухопътните сили на САЩ в Европа и държавите-участници, което ще повиши готовността и ще подобри оперативната ... още
ТЕМА: Участието на военнослужещи от ВС на Република България в компютърно-подпомагано командно-щабно учение „BALKAN PEACE SUPPORT EXERCISE 2012”. Учението е отворено за участие на страните от Балканския регион, представени в инициативата на началниците на отбраната/генерални щабове на страните от региона (“the Balkan CHODs Initiative”). ЦЕЛИ: развитие на сътрудничеството между страните от Балканския регион при провеждането на съвместни операции по поддържане ... още
В периода 11-19 ноември 2012 г. военнослужещи от БА взеха участие в международното учение “FEROCIOUS FALCON 2012", проведено от Въоръжените сили на емирство Катар в покрайнините на столицата Доха. В учението участваха 26 страни, някои от които (в това число влиза и България) участваха със сили в реалните действия, провеждани на местността. Учението беше насочено към дейности, свързани с ликвидиране на последствията от инциденти с ОМП, антитерористични действия в търговски, ... още
  ТЕМА: Планиране и провеждане на операция по поддържане на мира в коалиционен формат. ЦЕЛИ: Повишаване на подготовката и натренираността на офицерите от Въоръжените сили; Повишаване на сглобеността на участващите в учението структури и щабове; Проверка за достигане на пълна оперативна готовност на Министерството на отбраната и командната верига на въоръжените сили. ЗАДАЧИ: Да се провери координацията между Министерството на отбраната, структурите на пряко ... още
 ТЕМА: Участие на многонационално формирование в операция по защита на критична инфраструктура. ЦЕЛ: Повишаване способностите на страните от Балканския полуостров в отговор на възникнали регионални кризи в сферата на сигурността. УЧАСТНИЦИ: - Членки на НАТО: България, Албания, Гърция, Румъния, Турция и представители на Командването по трансформациите; - Партньори по PfP: Сърбия и Македония; - Непотвърдили участие: Босна и Херцеговина и Черна Гора. МЯСТО ЗА ... още
 ЦЕЛИ: 1. Потвърждаване на стандартните оперативни процедури за действие при кризи, стабилизация и възстановяване с цел подобряване на взаимодействието на национално ниво чрез използване на моделиране и симулации; 2. Осигуряване на среда, използваща моделиране и симулации за провеждане на учения в отговор на кризи. ЗАДАЧИ: 1. Подобряване на взаимодействието и координацията между управленските структури за действие при кризи (граждански и военни); 2. Усъвършенстване на ... още
  ТЕМА: Планиране и провеждане на операция от Съвместни оперативни сили за защита на националния суверенитет в контекста на членството на Р България в НАТО. ЦЕЛ: Да се разработи и проведе разпределено компютърно-подпомагано тактико-специално учение за защита на силите и за ликвидиране на последствията, създадени в резултат на използване на оръжия за масово унищожение и възникване на инциденти с токсични индустриални материали. ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 21 юни - 9 юли 2010 г.
ЦЕЛ: Подпомагане на три нови страни от Балканския регион, включени в програмата „Партньорство за мир” за членство в НАТО и повишаване ролята на всички страни, включени в учението, като фактор на сигурността и стабилността в региона. УЧАСТНИЦИ: Военнослужещи от България, Босна и Херцеговина, Румъния, Сърбия и Черна Гора. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Национален военен учебен комплекс "Чаралица". ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 22 - 26 юни 2009 г.