УЧЕНИЯ
МНОГОНАЦИОНАЛНО КОМАНДНО-ЩАБНО, КОМПЮТЪРНО ПОДПОМАГАНО РАЗПРЕДЕЛЕНО УЧЕНИЕ "БАЛКАНСКИ МОСТОВЕ 2019"

Офицер планиращ учението –  началник на отбраната - генерал Андрей БОЦЕВ

Офицер провеждащ учението –  командващ на СКС - генерал – лейтенант Любчо ТОДОРОВ

Офицер ръководещ учението – началник на щаба на СКС - бригаден генерал Валентин КРЪСТЕВ

Директор на учението – заместник-началник на щаба на СКС - полковник Пламен ЙОРДАНОВ

ТЕМА:

Участие на многонационални формирования в операция по поддържане на мира, като част от планирана операция на НАТО.

ТИП: командно – щабно учение

ФОРМА: разпределено, компютърно подпомагано

ЦЕЛИ:

Да се повиши способностите на страните от Балканския полуостров за планиране и провеждане на операция в отговор на възникнала регионална криза в сферата на сигурността.

ЗАДАЧИ:

 1. Да се повиши оперативната съвместимост между армиите на страните от Балканския полуостров.
 2. Да се подобри взаимодействието, координацията и обмена на информация между участниците при планиране и провеждане на операции в многонационална среда.
 3. Насърчаване на взаимното разбирателство, сътрудничество и оперативна съвместимост между всички участващи държави, сили и структури.
 4. Да се отработят и подобрят процедурите по управление и протичане на информацията между и в щабовете, както и стандартизацията и оперативната съвместимост на процесите и процедурите.
 5. Тестване и развитие на проект на мрежа за подготовка и провеждане на учения на страните от Югоизточна Европа (SEETN).
 6. Осигуряване на постоянна среда за сътрудничество за споделяне на информация чрез използване на SEEETN.
 7. Подобряване на ефективността на работа на ръководството на учението (EXCON), чрез използване на поддържащи софтуерни инструменти.

УЧАСТНИЦИ:

 • Личен състав от Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Турция и Черна гора, Център за съвместна подготовка на силите на НАТО в Бидгошч, Полша; Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО (NFIU BGR). Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE).

УЧАСТНИЦИ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА:

 • Дирекция ,, Операции и подготовка”;
 • Съвместно командване на силите;
 • НВУ ,,Васил Левски” – Велико Търново;
 • Сухопътни войски – КСВ, Център за подготовка на специалисти – Сливен;
 • Военновъздушни сили - 24 аб – Кумово;
 • НВУК ,,Чаралица“;
 • Служба ,,Военна полиция“;
 • Военно медицинска академия.

ОСНОВНИ ОБУЧАЕМИ:

 1. Щаб на многонационална бригада ,,Югоизточна Европа” (SEEBRIG), HQ MNBDE ,,A”.
 2. Щаб на многонационална бригада на основата на военнослужещи от Център за подготовка на специалисти - HQ MNBDE ,,B”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБУЧАЕМИ:

1.  Щабове на батальони от състава на многонационалните бригади.

ЕКСПЕРИМЕНТИ:

 1. Център за съвместна подготовка на силите на НАТО (JFTC), Полша.
 2. Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE).

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:

 • НВУК „Чаралица” и разпределени места за провеждане на учението в Анкара, Атина, Белград, Букурещ, Сараево и Тирана, НВУ ,,Васил Левски” – Велико Търново, CMDR COE – София.

ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 5 (пет) дни, от 30 септември до 04 октомври 2019 г.

 

По инициатива на НАТО за засилване на мерките за сигурност в Югоизточна Европа и Черноморския регион през май и юни 2019 г. на териториите на България, Румъния, Унгария, Хърватия, Словения и Северна Македония се проведоха серия от национални и многонационални военни учения, свързани помежду си. "ЛЯТО 2019"
Многонационалното учение с висока видимост „Saber Guardian 17“ е ежегодно учение на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ. В него ще се включат над 25 000 военнослужещи от 22 държави-членки и партньори на НАТО. Като най-голямо сред 18 учения, провеждащи се в Черноморския регион през тази година, „Saber Guardian 17“ е най-мащабната подготовка за Сухопътните сили на САЩ в Европа и държавите-участници, което ще повиши готовността и ще подобри оперативната ... още
ТЕМА: „Подготовка и провеждане на операция по прикритие на държавната граница на едно направление”. ЦЕЛИ: Повишаване на способностите на СКС, командванията на видовете въоръжени сили и участващите формирования при планиране и водене на операция по изпълнение на мисия „Отбрана. ЗАДАЧИ: 1. Да се усъвършенства подготовката на личния състав от Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили и определените щабове на бригади/бази и формирования за ... още
ТЕМА: Участието на военнослужещи от ВС на Република България в компютърно-подпомагано командно-щабно учение „BALKAN PEACE SUPPORT EXERCISE 2012”. Учението е отворено за участие на страните от Балканския регион, представени в инициативата на началниците на отбраната/генерални щабове на страните от региона (“the Balkan CHODs Initiative”). ЦЕЛИ: развитие на сътрудничеството между страните от Балканския регион при провеждането на съвместни операции по поддържане ... още
В периода 11-19 ноември 2012 г. военнослужещи от БА взеха участие в международното учение “FEROCIOUS FALCON 2012", проведено от Въоръжените сили на емирство Катар в покрайнините на столицата Доха. В учението участваха 26 страни, някои от които (в това число влиза и България) участваха със сили в реалните действия, провеждани на местността. Учението беше насочено към дейности, свързани с ликвидиране на последствията от инциденти с ОМП, антитерористични действия в търговски, ... още
  ТЕМА: Планиране и провеждане на операция по поддържане на мира в коалиционен формат. ЦЕЛИ: Повишаване на подготовката и натренираността на офицерите от Въоръжените сили; Повишаване на сглобеността на участващите в учението структури и щабове; Проверка за достигане на пълна оперативна готовност на Министерството на отбраната и командната верига на въоръжените сили. ЗАДАЧИ: Да се провери координацията между Министерството на отбраната, структурите на пряко ... още
 ТЕМА: Участие на многонационално формирование в операция по защита на критична инфраструктура. ЦЕЛ: Повишаване способностите на страните от Балканския полуостров в отговор на възникнали регионални кризи в сферата на сигурността. УЧАСТНИЦИ: - Членки на НАТО: България, Албания, Гърция, Румъния, Турция и представители на Командването по трансформациите; - Партньори по PfP: Сърбия и Македония; - Непотвърдили участие: Босна и Херцеговина и Черна Гора. МЯСТО ЗА ... още
 ЦЕЛИ: 1. Потвърждаване на стандартните оперативни процедури за действие при кризи, стабилизация и възстановяване с цел подобряване на взаимодействието на национално ниво чрез използване на моделиране и симулации; 2. Осигуряване на среда, използваща моделиране и симулации за провеждане на учения в отговор на кризи. ЗАДАЧИ: 1. Подобряване на взаимодействието и координацията между управленските структури за действие при кризи (граждански и военни); 2. Усъвършенстване на ... още
  ТЕМА: Планиране и провеждане на операция от Съвместни оперативни сили за защита на националния суверенитет в контекста на членството на Р България в НАТО. ЦЕЛ: Да се разработи и проведе разпределено компютърно-подпомагано тактико-специално учение за защита на силите и за ликвидиране на последствията, създадени в резултат на използване на оръжия за масово унищожение и възникване на инциденти с токсични индустриални материали. ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 21 юни - 9 юли 2010 г.
ЦЕЛ: Подпомагане на три нови страни от Балканския регион, включени в програмата „Партньорство за мир” за членство в НАТО и повишаване ролята на всички страни, включени в учението, като фактор на сигурността и стабилността в региона. УЧАСТНИЦИ: Военнослужещи от България, Босна и Херцеговина, Румъния, Сърбия и Черна Гора. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: Национален военен учебен комплекс "Чаралица". ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 22 - 26 юни 2009 г.