ВКЦ
ВОЕНЕН КОМАНДЕН ЦЕНТЪР

        

         Военният команден център (ВКЦ) e военно формирование, подчинено на Съвместното командване на силите (СКС) за оповестяване на страната и привеждане на въоръжените сили (ВС) в по-високи  степени на бойна готовност, наблюдение на обстановката и разпределение на информация за вземане на решения при управление на  военни формирования от ВС, участващи в целия спектър от мисии и операции на територията на страната и извън нея. 

          ЗАДАЧИ:

          Оповестява страната, ВС и ръководния състав от Министерството на отбраната при привеждане в по-високи степени на бойна готовност.

         Поддържа връзка с оперативни и ситуационни центрове на министерства и ведомства на Република България, НАТО, Европейския съюз и Балканските страни.

         Осигурява работна среда за функционирането на оперативната група на командващия на СКС и на функционалните групи при планиране и водене на операции.

          Управлява дежурните сили и средства.

         Оповестява и участва в управлението на формированията за подпомагане населението при бедствия.  Взаимодейства с министерствата, ведомствата и областните администрации за подпомагане населението при бедствия.

         Координира дейностите по използване на военни въздухоплавателни средства за нуждите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването.

          Ежедневно събира и обобщава данни за състоянието на ВС, изпълняваните задачи от военните формирования, състоянието на  контингентите, участващи в операции и мисии извън територията на страната.

        Поддържа постоянна връзка и обменя информация с българските военни контингенти и отделни военнослужещи, участващи в операции и мисии зад граница.

           Обработва и предоставя информация на дирекция "Връзки с обществеността" на МО за инцидентите във ВС.

         

            ЗА КОНТАКТИ:

            Адрес: София 1606, бул. "Ген. Тотлебен" № 34.

            Телефони: (02) 9878377, (02) 9223910.

            Факс: (02) 9223913.

            e-mail: mcc@armf.bg