English

Начало   /   За нас   /   Мисия

М И С И Я


Съвместното командване на силите (СКС) е функционално интегрирана структура на оперативно ниво за планиране и провеждане на съвместни операции, по трите мисии на въоръжените сили на Република България, за администриране и национален контрол на военните формирования, участващи в операции и мисии извън територията на страната.

По мисия „Отбрана” – планира и провежда съвместни операции на ВС на Р България на територията на страната и участва в съюзното планиране по мисия „Отбрана“.

По мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност”  - организира съвместната подготовка, сертификация, развръщане, ротация и изтегляне на националните контингенти, участващи в мисии и операции извън територията на страната. Осъществява национален контрол по време на мисиите и операциите зад граница.

По мисия „Принос към националната сигурност в мирно време” – управлява определените и оперативно подчинени сили и средства от въоръжените сили и осъществява взаимодействие с държавната и местната администрация.