„Сключване на рамково споразумение за охрана на войскови имоти на военни формирования от състава на Съвместното командване на силите по обособени позиции”
НомерJFC-2017-007
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 11.05.2017 г.
Състояние на процедуратаВъзложена
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактМарио Барболов - 02/9223979 Елена Гаврилова - 02/9222882 Пламен Йорданов - 02/9223966
Документация
ИЗТЕГЛИ10.04.2017 г. 16:31решение
ИЗТЕГЛИ10.04.2017 г. 16:31обявление
ИЗТЕГЛИ10.04.2017 г. 16:32документация
ИЗТЕГЛИ10.04.2017 г. 16:33ТС С94261217 охрана за СКС
ИЗТЕГЛИ10.04.2017 г. 16:44Приложения от № 1 до № 35 без № 3 и № 19 2017 г
ИЗТЕГЛИ10.04.2017 г. 16:45Приложение № 3 - ЕЕДОП охрана за СКС
ИЗТЕГЛИ12.04.2017 г. 14:50запитване 1
ИЗТЕГЛИ20.04.2017 г. 14:43запитване 2
ИЗТЕГЛИ24.04.2017 г. 16:40решение- изменение
ИЗТЕГЛИ24.04.2017 г. 16:40документация-изменение
ИЗТЕГЛИ24.04.2017 г. 16:41Приложения от № 1 до № 35 без № 3 и 19 2017 г с извършени промени в пр№ 21
ИЗТЕГЛИ28.04.2017 г. 18:52запитване 3
ИЗТЕГЛИ05.05.2017 г. 16:06запитване 4
ИЗТЕГЛИ11.05.2017 г. 16:26съобщение
ИЗТЕГЛИ09.06.2017 г. 10:27решение- изменение-2
ИЗТЕГЛИ03.07.2017 г. 11:59об прекратяване
ИЗТЕГЛИ14.06.2017 г. 13:58запитване 5
ИЗТЕГЛИ16.06.2017 г. 16:43решение прекратяване
ИЗТЕГЛИ03.07.2017 г. 17:01съобщение 2
ИЗТЕГЛИ18.08.2017 г. 13:46решение- класиране
ИЗТЕГЛИ18.08.2017 г. 13:46доклад
ИЗТЕГЛИ18.08.2017 г. 13:47протокол 1
ИЗТЕГЛИ18.08.2017 г. 13:47прот 2, пр1и2
ИЗТЕГЛИ18.08.2017 г. 13:47прот 2, пр 3 и 4
ИЗТЕГЛИ27.10.2017 г. 11:17РС- Люкрим
ИЗТЕГЛИ27.10.2017 г. 11:17РС-БАТ
ИЗТЕГЛИ27.10.2017 г. 11:18РС1-ДМ
ИЗТЕГЛИ27.10.2017 г. 11:18РС2-ДМ
ИЗТЕГЛИ31.10.2017 г. 10:23прил Люкрим
ИЗТЕГЛИ31.10.2017 г. 10:23прил БАТ
ИЗТЕГЛИ31.10.2017 г. 10:23прил1-ДМ
ИЗТЕГЛИ31.10.2017 г. 10:23прил2-ДМ
ИЗТЕГЛИ15.12.2017 г. 11:02дог ДМ
ИЗТЕГЛИ15.12.2017 г. 11:02дог Люкрим
ИЗТЕГЛИ15.12.2017 г. 11:03прил ДМ
ИЗТЕГЛИ15.12.2017 г. 11:03прил Люкрим
ИЗТЕГЛИ18.04.2018 г. 15:33ДС РС ДМ1
ИЗТЕГЛИ18.04.2018 г. 15:33ДС РС ДМ2
ИЗТЕГЛИ18.04.2018 г. 15:33ДС РС Л
ИЗТЕГЛИ19.04.2018 г. 09:23ДС Д ДМ1
ИЗТЕГЛИ19.04.2018 г. 09:23ДС Д Л
ИЗТЕГЛИ28.06.2018 г. 09:34дог ДМ - ГМ
ИЗТЕГЛИ09.11.2018 г. 12:08ДС-РС-БАТ
ИЗТЕГЛИ12.11.2018 г. 11:31дог БАТ
ИЗТЕГЛИ12.11.2018 г. 11:31прил БАТ
ИЗТЕГЛИ10.12.2018 г. 11:34дог 2 ДМ
ИЗТЕГЛИ10.12.2018 г. 11:34дог 2 Люкрим
ИЗТЕГЛИ18.12.2018 г. 16:44изпдог Люкрим
ИЗТЕГЛИ18.12.2018 г. 16:44изпдог ДМ
ИЗТЕГЛИ25.03.2019 г. 11:15ДС-РС-БАТ
ИЗТЕГЛИ25.03.2019 г. 11:15ДС-РС-ДМ1
ИЗТЕГЛИ25.03.2019 г. 11:15ДС-РС-ДМ2
ИЗТЕГЛИ25.03.2019 г. 11:15ДС-РС-ЛЮК
ИЗТЕГЛИ27.03.2019 г. 11:12ДС-ДОГ-БАТ
ИЗТЕГЛИ27.03.2019 г. 11:12ДС-ДОГ-ДМ1
ИЗТЕГЛИ27.03.2019 г. 11:13ДС-ДОГ-ДМ2
ИЗТЕГЛИ27.03.2019 г. 11:13ДС-ДОГ-ЛЮК
ИЗТЕГЛИ03.07.2019 г. 14:56изпдог ГМ
ИЗТЕГЛИ05.07.2019 г. 11:07догДМ-ГМ
ИЗТЕГЛИ11.11.2019 г. 11:06дог БАТ-2
ИЗТЕГЛИ23.12.2019 г. 13:52Договор за охрана 3 с Люкрим Гард
ИЗТЕГЛИ23.12.2019 г. 13:53дог ЛГ3
ИЗТЕГЛИ23.12.2019 г. 13:53догДМ-Илиенци
ИЗТЕГЛИ21.04.2020 г. 10:20Допълнителни споразумения към договори за охрана
ИЗТЕГЛИ14.07.2020 г. 15:36Обявление приключен договор
ИЗТЕГЛИ16.07.2020 г. 11:2007092020 Договор ДМ ГМ
ИЗТЕГЛИ02.12.2020 г. 14:32Об за приключване на договор Бат Секюрити 12022020
ИЗТЕГЛИ02.12.2020 г. 14:33Обявление за възложена поръчка Бат Секюрити12022020
ИЗТЕГЛИ02.12.2020 г. 14:46Договор Бат Секюрити
ИЗТЕГЛИ02.12.2020 г. 14:47Приложения към Договор Бат Секюрити
ИЗТЕГЛИ04.12.2020 г. 15:33Об възложена поръчка Бат Секюрити 12042020
ИЗТЕГЛИ29.12.2020 г. 11:10Договор за възлагане на ОП ЛГ_2020 г
ИЗТЕГЛИ29.12.2020 г. 11:09Договор за възлагане на ОП ДМ Секюрити_2020 г 54300
ИЗТЕГЛИ29.12.2020 г. 11:08Об за възл на поръчка Люкрим Гард и ДМ Секюрити_2020 г
ИЗТЕГЛИ29.12.2020 г. 11:08Об изп Д от 2019 г ЛГ
ИЗТЕГЛИ29.12.2020 г. 11:07Об изп Д от 2019 г ДМ Секюрити 54300
ИЗТЕГЛИ29.04.2021 г. 12:00Об за изм Бат Секюрити_Last
ИЗТЕГЛИ29.04.2021 г. 12:00Об за изм ДМ Секюрити ГМ_Last
ИЗТЕГЛИ29.04.2021 г. 12:00Об за изм ДМ Секюрити 54300 - София_Last
ИЗТЕГЛИ29.04.2021 г. 12:01Об за изм Люкрим Гард_Last
ИЗТЕГЛИ09.06.2021 г. 16:20Dop_sporaz_230321-BS
ИЗТЕГЛИ09.06.2021 г. 16:20Dop_sporaz_230321-DM-25-3
ИЗТЕГЛИ09.06.2021 г. 16:20Dop_sporaz_230321-DM-25-12
ИЗТЕГЛИ09.06.2021 г. 16:20Dop_sporaz_230321-LG
ИЗТЕГЛИ14.07.2021 г. 17:51Обявление изп договор ГМ 07142021
ИЗТЕГЛИ19.07.2021 г. 10:45Обявление за възл поръчка ГМ_Last
ИЗТЕГЛИ25.08.2021 г. 13:11Приложения към Договор за охрана 28870_Last
ИЗТЕГЛИ25.08.2021 г. 13:11Договор за охрана 28870_Last
ИЗТЕГЛИ22.10.2021 г. 01:07Изпълнен договор 18270
ИЗТЕГЛИ22.10.2021 г. 01:12Тристранно споразумение Люкрим Гард
ИЗТЕГЛИ22.10.2021 г. 01:17Тристранно споразумение Бат Секюрити Груп
ИЗТЕГЛИ22.10.2021 г. 01:19Тристранно споразумение Д. М. Секюрити Груп