„Ремонт в сградата на бул. „Генерал Тотлебен” № 34 по обособени позиции”
НомерJFC-2017-020
Вид на процедуратачл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 13.06.2017 г.
Състояние на процедуратаВъзложена
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакт Христо Илиев – 02/92 24 689, Йорданка Неофитова 02/ 92 24 675, Цветанка Димитрова 02/92 24 585
Документация