„Превоз на личен състав до месторабота и обратно по обособени позиции“
НомерJFC-2017-035
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 17.08.2017 г.
Състояние на процедуратачастично обжалване
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактМарио Барболов - 02/92 23979, Пламен Йорданов - 02/92 23966, Елена Гаврилова - 02/92 22882
Документация
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 15:49решение
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 15:50обявление
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 15:51документация
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 15:51ИД С В 01097711
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 15:52С_В_01097711
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 15:52Приложения към документацията без № 3
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 15:52ЕЕДОП _ приложение № 3
ИЗТЕГЛИ27.07.2017 г. 17:46решение пром
ИЗТЕГЛИ30.08.2017 г. 09:09пртокол 1
ИЗТЕГЛИ11.09.2017 г. 14:06съобщение за отваряне на ценови предложения
ИЗТЕГЛИ26.09.2017 г. 11:18реш прекратяване
ИЗТЕГЛИ28.09.2017 г. 15:59решение избор
ИЗТЕГЛИ28.09.2017 г. 15:59доклад
ИЗТЕГЛИ28.09.2017 г. 15:59протокол 2
ИЗТЕГЛИ28.09.2017 г. 15:59протокол 3
ИЗТЕГЛИ16.10.2017 г. 17:32обжалване
ИЗТЕГЛИ16.11.2017 г. 12:24дог Мидия
ИЗТЕГЛИ16.11.2017 г. 12:24гар Мидия
ИЗТЕГЛИ16.11.2017 г. 12:24догЗапрянов 1
ИЗТЕГЛИ16.11.2017 г. 12:24гар Запрянов 1
ИЗТЕГЛИ16.11.2017 г. 12:24дог Запрянов 2
ИЗТЕГЛИ16.11.2017 г. 12:25гар Запрянов 2
ИЗТЕГЛИ11.12.2017 г. 13:56дог Еделвайс
ИЗТЕГЛИ22.02.2018 г. 12:05решение избор 2
ИЗТЕГЛИ22.02.2018 г. 12:05доклад
ИЗТЕГЛИ22.02.2018 г. 12:05протокол 4
ИЗТЕГЛИ14.03.2018 г. 14:25обжалване2
ИЗТЕГЛИ15.05.2018 г. 16:51обжалване3
ИЗТЕГЛИ04.08.2020 г. 17:24Обявление за приключване на договор 08042020
ИЗТЕГЛИ07.08.2020 г. 11:26Договор за възлагане на обществена поръчка Еделвайс 0707_08072020