„Превоз на личен състав до месторабота и обратно по обособени позиции“
НомерJFC-2017-035
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 17.08.2017 г.
Състояние на процедуратачастично обжалване
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактМарио Барболов - 02/92 23979, Пламен Йорданов - 02/92 23966, Елена Гаврилова - 02/92 22882
Документация
ИЗТЕГЛИ15.07.2017 г. 01:49решение
ИЗТЕГЛИ15.07.2017 г. 01:50обявление
ИЗТЕГЛИ15.07.2017 г. 01:51документация
ИЗТЕГЛИ15.07.2017 г. 01:51ИД С В 01097711
ИЗТЕГЛИ15.07.2017 г. 01:52С_В_01097711
ИЗТЕГЛИ15.07.2017 г. 01:52Приложения към документацията без № 3
ИЗТЕГЛИ15.07.2017 г. 01:52ЕЕДОП _ приложение № 3
ИЗТЕГЛИ28.07.2017 г. 03:46решение пром
ИЗТЕГЛИ30.08.2017 г. 19:09пртокол 1
ИЗТЕГЛИ12.09.2017 г. 00:06съобщение за отваряне на ценови предложения
ИЗТЕГЛИ26.09.2017 г. 21:18реш прекратяване
ИЗТЕГЛИ29.09.2017 г. 01:59решение избор
ИЗТЕГЛИ29.09.2017 г. 01:59доклад
ИЗТЕГЛИ29.09.2017 г. 01:59протокол 2
ИЗТЕГЛИ29.09.2017 г. 01:59протокол 3
ИЗТЕГЛИ17.10.2017 г. 03:32обжалване
ИЗТЕГЛИ16.11.2017 г. 22:24дог Мидия
ИЗТЕГЛИ16.11.2017 г. 22:24гар Мидия
ИЗТЕГЛИ16.11.2017 г. 22:24догЗапрянов 1
ИЗТЕГЛИ16.11.2017 г. 22:24гар Запрянов 1
ИЗТЕГЛИ16.11.2017 г. 22:24дог Запрянов 2
ИЗТЕГЛИ16.11.2017 г. 22:25гар Запрянов 2
ИЗТЕГЛИ11.12.2017 г. 23:56дог Еделвайс
ИЗТЕГЛИ22.02.2018 г. 22:05решение избор 2
ИЗТЕГЛИ22.02.2018 г. 22:05доклад
ИЗТЕГЛИ22.02.2018 г. 22:05протокол 4
ИЗТЕГЛИ14.03.2018 г. 23:25обжалване2
ИЗТЕГЛИ16.05.2018 г. 02:51обжалване3
ИЗТЕГЛИ05.08.2020 г. 03:24Обявление за приключване на договор 08042020
ИЗТЕГЛИ07.08.2020 г. 21:26Договор за възлагане на обществена поръчка Еделвайс 0707_08072020