„Авариен ремонт на покрива на сграда № 27 (гаражи) във ВР № 1014 на бул. „Ген. Тотлебен” №34”
НомерJFC-2017-036
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на офертите11:30 часа на 21.07.2017 г.
Състояние на процедуратаПриключена
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактХристо Илиев – 02/ 9224689, Йорданка Неофитова – 02/9224675, Цветанка Димитрова – 02/9224585
Документация
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 02:091 Приложение 1 - Ценово предложение
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 02:092 Приложение 2 - ДОГОВОР
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 02:093Приложение 3 - Влизане лица за строителство
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 02:094Приложение 4 - АДМ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 02:095Приложение 5 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА НА ПОРЪЧКАТА
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 02:096Приложение 6 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 02:097Приложение 7 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 02:10ЕТИКЕТ НА ПЛИКА
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 02:10Приложение -8 - Декларация по чл54, ал1, т1,2 и 7 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 02:10Приложение -8А - Декларация по чл54, ал1, т1,2 и 7 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ14.07.2017 г. 02:10Приложение -9 - Декларация по чл3 от ЗИФОДРЮПДРС