„Консултантска услуга по чл. 166 от Закона на устройство на територията /ЗУТ/, упражняване на строителен надзор за изграждане на предпазна козирка на входа на сектор Б1 на административната сграда на бул. „Ген. Тотлебен” №34”
НомерJFC-2017-044
Вид на процедуратачл. 20, ал. 3, т. 1 и чл. 186 от ЗОП
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 11.09.2017 г.
Състояние на процедуратаВъзложена
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактМарио Барболов - 02/9223979, Пламен Йорданов - 02/9223966
Документация
ИЗТЕГЛИ23.08.2017 г. 17:18обява
ИЗТЕГЛИ23.08.2017 г. 17:18ЕТИКЕТ НА ПЛИКА
ИЗТЕГЛИ23.08.2017 г. 17:18Покана за ОП
ИЗТЕГЛИ23.08.2017 г. 17:19Приложение 1 - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИЗТЕГЛИ23.08.2017 г. 17:19Приложение 2 - Влизане лица за строителство
ИЗТЕГЛИ23.08.2017 г. 17:19Приложение 3 - Декларация по ЗУТ
ИЗТЕГЛИ23.08.2017 г. 17:19Приложение 4 - АДМ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
ИЗТЕГЛИ23.08.2017 г. 17:19Приложение 5 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА НА ПОРЪЧКАТА
ИЗТЕГЛИ23.08.2017 г. 17:20Приложение 6 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ИЗТЕГЛИ23.08.2017 г. 17:20Приложение 7 - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
ИЗТЕГЛИ23.08.2017 г. 17:20Приложение 8 - Декларация по чл54, ал1, т1,2 и 7 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ23.08.2017 г. 17:20Приложение 8А - Декларация по чл54, ал1, т3-5 от ЗОП
ИЗТЕГЛИ23.08.2017 г. 17:20Приложение 9 - Декларация по чл3 от ЗИФОДРЮПДРС
ИЗТЕГЛИ23.08.2017 г. 17:20Приложение 10 - проекти
ИЗТЕГЛИ23.08.2017 г. 17:21Приложение 11 проект на Договор
ИЗТЕГЛИ25.09.2017 г. 16:00протокол