"Доставка на материали за безопасни условия на труд"
НомерJFC-2017-045
Вид на процедуратачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”
Срок за приемане на офертите15:00 часа на 20.09.2017 г.
Състояние на процедуратаПриключена
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакт Валентин ФИЛАТИНОВ - 02/9229203, Таня Костова - 029229053
Документация