„Абонаментно поддържане и ремонт на пожароизвестителна инсталация в сградата на бул. „Ген. Тотлебен” №34”
НомерJFC-2017-051
Вид на процедуратапо реда на чл. 148, ал. 1, т. 5 от ЗОП, със стойност по чл. 20, ал. 1, т.4, б. „д” от ЗОП
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 27.09.2017 г.
Състояние на процедуратаПриключена
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакт02/ 92 / 24585 - Димитрова и 02/ 92 / 24680 - Илиев
Документация