Използване на програмен финансово-счетоводен софтуер (ФСС) АС2012
НомерJFC-2017-088
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от „Закона за обществените поръчки”
Срок за приемане на офертите15:41 часа на 14.12.2017 г.
Състояние на процедуратаВъзложена
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактМарио Барболов - 02/9223977
Документация