„Сключване на рамково споразумение за сервизно поддържане на автомобилна техника по обособени позиции”
НомерJFC-2018-001
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 21.02.2018 г.
Състояние на процедуратаВъзложена
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактМарио Барболов - 02/9223979, Пламен Йорданов - 02/9223966, Елена Гаврилова - 02/9222882
Документация
ИЗТЕГЛИ17.01.2018 г. 10:46решение
ИЗТЕГЛИ17.01.2018 г. 10:47обявление
ИЗТЕГЛИ17.01.2018 г. 10:47проф обл
ИЗТЕГЛИ17.01.2018 г. 10:47документация
ИЗТЕГЛИ17.01.2018 г. 10:48Приложения към документацията без № 2_IT_last P 1701
ИЗТЕГЛИ17.01.2018 г. 10:48Приложение № 2 - ЕЕДОП сервизно поддържане за СКС
ИЗТЕГЛИ17.01.2018 г. 10:48ТС В 01089211
ИЗТЕГЛИ12.03.2018 г. 12:00протокол 1
ИЗТЕГЛИ13.04.2018 г. 13:47събщение за отв на ценови предложения
ИЗТЕГЛИ22.05.2018 г. 13:55решение
ИЗТЕГЛИ22.05.2018 г. 13:56доклад
ИЗТЕГЛИ22.05.2018 г. 13:56протокол 2
ИЗТЕГЛИ22.05.2018 г. 13:56протокол 3
ИЗТЕГЛИ12.07.2018 г. 18:05РС-ТАРА
ИЗТЕГЛИ12.07.2018 г. 18:06РС-КАРИО
ИЗТЕГЛИ16.07.2018 г. 11:21дог 1- ТАРА
ИЗТЕГЛИ16.07.2018 г. 11:21дог 2 - ТАРА
ИЗТЕГЛИ16.07.2018 г. 11:21дог 3 - ТАРА
ИЗТЕГЛИ16.07.2018 г. 11:21дог- КАРИО