„Доставка на батерии”
НомерJFC-2018-003
Вид на процедуратачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”
Срок за приемане на офертите12:00 часа на 31.01.2018 г.
Състояние на процедуратаПриключена
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакт Валентин ФИЛАТИНОВ - +35929229101, Анатоли ДИМИТРОВ - +35929229050
Документация