„ Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военно формирование 22970 – София, обхващащо админстративна сграда на бул. ,,Генерал Е. И. Тотлебен” 34”
НомерJFC-2018-010
Вид на процедуратадоговаряне без предварително обявление
Състояние на процедуратаВъзложена
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактМарио Баеболов - 02/9223797, Пламен Йорданов - 02/9223966
Документация