„Доставка на резервни части и консумативи за автомобили/ППС, инженерна техника и агрегати”
НомерJFC-2018-011
Вид на процедуратачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”
Срок за приемане на офертите15:00 часа на 12.06.2018 г.
Състояние на процедуратаПриключена
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакт Николай НАЙДЕНОВ - 02922 91 01 Таня КОСТОВА - 02922 90 53
Документация