„Доставка на Мрежови устройства за управление и разпределение на потоци”
НомерJFC-2018-023
Вид на процедуратачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”
Срок за приемане на офертите16:30 часа на 24.07.2018 г.
Състояние на процедурата
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакт Сергей СИРКОВ - 02/9229804 Тодор ИЛИЕВ - 0889 522 994
Документация