„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на военните формирования от Съвместното командване на силите и на обектите към тях по обособени позиции”
НомерJFC-2018-026
Вид на процедуратадоговаряне без предварително обявление
Състояние на процедуратасключване на договори
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактМарио Баеболов - 02/9223797, Пламен Йорданов - 02/9223966
Документация
ИЗТЕГЛИ31.07.2018 г. 14:39решение
ИЗТЕГЛИ04.09.2018 г. 14:35КЕВР
ИЗТЕГЛИ05.03.2019 г. 09:0618270-Г Малина
ИЗТЕГЛИ05.03.2019 г. 09:0622620-София
ИЗТЕГЛИ05.03.2019 г. 09:0622780-ДКамарци
ИЗТЕГЛИ05.03.2019 г. 09:0622970-София
ИЗТЕГЛИ05.03.2019 г. 09:0724480-Ловеч
ИЗТЕГЛИ05.03.2019 г. 09:0726910-Р Димитриево
ИЗТЕГЛИ05.03.2019 г. 09:0728860-ГМалина
ИЗТЕГЛИ05.03.2019 г. 09:0728860-ГМалина-1
ИЗТЕГЛИ05.03.2019 г. 09:0748960-София
ИЗТЕГЛИ05.03.2019 г. 09:0752210-Банкя
ИЗТЕГЛИ05.03.2019 г. 09:0852370-Негушево
ИЗТЕГЛИ05.03.2019 г. 09:0952370-Негушево-1
ИЗТЕГЛИ05.03.2019 г. 09:0954300-София
ИЗТЕГЛИ05.03.2019 г. 09:18Spisak na dogovori za el energia po vazhod red