„Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на военните формирования от Съвместното командване на силите и на обектите към тях по обособени позиции”
НомерJFC-2018-026
Вид на процедуратадоговаряне без предварително обявление
Състояние на процедуратасключване на договори
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактМарио Баеболов - 02/9223797, Пламен Йорданов - 02/9223966
Документация