„Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военни формирования към Съвместното командване на силите и обектите към тях с 3(три) обособени позиции“
НомерJFC-2018-067
Вид на процедуратадоговаряне без предварително обявление
Състояние на процедурата
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактПламен Йорданов - 02/9223966, Марио Барболов - 02/9223979
Документация