„Доставка на мрежови комутатор”
НомерJFC-2018-069
Вид на процедуратачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 15.11.2018 г.
Състояние на процедурата
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакт Сергей СИРКОВ - 02/9229804
Документация