Доставка на моторни храсторези и моторни триони по техническа спецификация
НомерJFC-2018-074
Вид на процедуратачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”
Срок за приемане на офертите16:30 часа на 26.11.2018 г.
Състояние на процедуратаПриключена
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакт Михаил Илиев, Даниел Янчев – 02/ 922-99-14
Документация