„Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на обекти към военно формирование 48960 – София“
НомерJFC-2019-001
Вид на процедуратадоговаряне без предварително обявление
Състояние на процедуратаВъзложена
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактМарио Барболов - 02/9223979; Пламен Йорданов - 02/9223966
Документация