„Доставка на Мрежово устройство за управление и разпределение на потоци”
НомерJFC-2019-007
Вид на процедуратачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”
Срок за приемане на офертите10:00 часа на 17.05.2019 г.
Състояние на процедуратаПриключена
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакт Георги Георгиев - 02/9229870
Документация