„Доокомплектовка на наличния във военно формирование 24510-София автоматичен потенциометричен титратор – MPT Titrino 798, Metrohm – Швейцария”
НомерJFC-2019-008
Вид на процедуратачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”
Срок за приемане на офертите10:00 часа на 13.05.2019 г.
Състояние на процедуратаПриключена
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактДияна Колева - 0889 429 325; Светла Русева - 0884 561 553
Документация