„Пренос и доставка на топлинна енергия по тръбопроводни комуникации за нуждите на военни формирования към Съвместното командване на силите и обектите към тях с 2(две) обособени позиции
НомерJFC-2019-015
Вид на процедуратадоговаряне без предварително обявление
Състояние на процедуратаВъзложена
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактМарио Барболов - 02/9223979 Пламен Ѝорданов - 02/9223966
Документация