"Авариен ремонт на сграда" (ремонт на покривна контрукция)
НомерJFC-2019-089
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки
Срок за приемане на офертите12:00 часа на 12.11.2019 г.
Състояние на процедурата
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакт0898431767 - Христо Вълков; 0887605020 - Кольо Колев
Документация