Доставка на материали за безопасни условия на труд
НомерJFC-2019-098
Вид на процедуратачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 21.11.2019 г.
Състояние на процедурата
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактТаня Костова - +35929229041; Анатоли Димитров - +35929229042
Документация