„Авариен ремонт на част от покрива на сграда Битов корпус /сграда № 20 и №21/ във ВР 1036 - Г.Баня с ползвател военно формирование 22980“
НомерJFC-2019-103
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки
Срок за приемане на офертите16:30 часа на 20.11.2019 г.
Състояние на процедурата
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактПламен ПЕНЧЕВ – 02/92 28305; Илия ИЛИЕВ – 02/92 28393
Документация
ИЗТЕГЛИ05.11.2019 г. 16:11Покана до фирма
ИЗТЕГЛИ05.11.2019 г. 16:112Технически изисквания
ИЗТЕГЛИ05.11.2019 г. 16:11Приложение № 2 -договор за ремонта
ИЗТЕГЛИ05.11.2019 г. 16:11Приложение № 3 за лицата и техника при ремонта
ИЗТЕГЛИ05.11.2019 г. 16:11Приложение № 4 -адмистративни данни за учасника
ИЗТЕГЛИ05.11.2019 г. 16:11Приложение № 5 за приемане на условията по договора
ИЗТЕГЛИ05.11.2019 г. 16:11Приложение № 6 технически характеристики
ИЗТЕГЛИ05.11.2019 г. 16:11Приложение № 7 валидност на офертата
ИЗТЕГЛИ05.11.2019 г. 16:11Приложение № 8 -декларация
ИЗТЕГЛИ05.11.2019 г. 16:11Приложение № 9 декларация
ИЗТЕГЛИ05.11.2019 г. 16:11Приложение № 10 за свързаност
ИЗТЕГЛИ05.11.2019 г. 16:11Приложение № 11 -етикет
ИЗТЕГЛИ05.11.2019 г. 16:12Приложение-1