„Авариен ремонт на еркера между 8 и 9 етаж в сектор Г и на част от парапетите и таваните на терасите в секторите А1, А3, Б1 и Б3 на административната сграда във ВР 1014 на военно формирование 22970”
НомерJFC-2019-104
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4. т. 1 от Закона за обшествените поръчки
Срок за приемане на офертите17:30 часа на 14.11.2019 г.
Състояние на процедурата
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактЛилия Панева - 02/92 24 675, 24 680
Документация