Подръжка,обслужване и ремонт на водогрейни котли и отоплителни съоръжения и инсталации
НомерJFC-2019-106
Вид на процедуратачл. 20, ал.4, т.3 и т.5 от „Закона за обществените поръчки”
Срок за приемане на офертите13:00 часа на 15.11.2019 г.
Състояние на процедурата
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакт0884542371- Христо Христов
Документация