Ремонт на покрив на сграда
НомерJFC-2020-006
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на офертите16:30 часа на 26.06.2020 г.
Състояние на процедуратаСъбиране на оферти
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакт0887728528 – майор Добромир Малашки
Документация