„Железария“, гр.Карлово, ПК4300, в. ф. 22680, ул. „Дъбенско шосе“
НомерJFC-2020-028
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 14.08.2020 г.
Състояние на процедуратаСъбиране на оферти
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакткапитан Павел Иванов Армейков 0879997939, факс 0335/93407, e-mail: vf22680@mbox.contact.bg
Документация