„Авариен ремонт на покрива на сграда № 67 / Парк ПТО / във ВР 1036 - Г.Баня с ползвател военно формирование 22980
НомерJFC-2020-031
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на офертите16:30 часа на 26.08.2020 г.
Състояние на процедуратаСъбиране на оферти
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактМайор Пламен ПЕНЧЕВ – 02/92 28305; 0888295687
Документация
ИЗТЕГЛИ07.08.2020 г. 12:04Покана до фирма - Образец
ИЗТЕГЛИ07.08.2020 г. 12:042Технически изисквания Приложение 12
ИЗТЕГЛИ10.08.2020 г. 10:36Приложение 1 Ценово предложение
ИЗТЕГЛИ07.08.2020 г. 12:05Приложение № 2 -договор за ремонта
ИЗТЕГЛИ07.08.2020 г. 12:05Приложение № 3 за лицата и техника при ремонта
ИЗТЕГЛИ07.08.2020 г. 12:05Приложение № 4 -адмистративни данни за учасника
ИЗТЕГЛИ07.08.2020 г. 12:05Приложение № 5 за приемане на условията по договора
ИЗТЕГЛИ07.08.2020 г. 12:06Приложение № 6 технически характеристики
ИЗТЕГЛИ07.08.2020 г. 12:06Приложение № 7 валидност на офертата
ИЗТЕГЛИ07.08.2020 г. 12:06Приложение № 8 -декларация
ИЗТЕГЛИ07.08.2020 г. 12:06Приложение № 8А -декларация
ИЗТЕГЛИ07.08.2020 г. 12:06Приложение № 9 декларация
ИЗТЕГЛИ07.08.2020 г. 12:06Приложение № 10 за свързаност
ИЗТЕГЛИ07.08.2020 г. 12:07Приложение № 11 -етикет