„Ремонт на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали по обособени позиции”, която включва 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар за съхранение на гориво-смазочни материали №41 – 2500 м3 във военно формирование 28930 -Брацигово“. Обособена позиция № 2 „Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар за съхранение на гориво-смазочни материали №2 – 2500 м3 във военно формирование 24350 -Кочово (район Осетеново)”
НомерJFC-2020-033
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 20.09.2020 г.
Състояние на процедуратаПрекратена
Обявление в РОП02827-2020-0002
Обявление в Държавен вестник2020/S 158-384889
Лице за контактполковник Радослав Денчев 02/9222880; ц.сл. Марио Барболов 02/9223979
Документация