„ПРОВЕРКА, КАЛИБРИРАНЕ И/ИЛИ РЕМОНТ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ” за нуждите на в. ф. 24510 - София
НомерJFC-2020-043
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на офертите16:00 часа на 09.10.2020 г.
Състояние на процедуратаСъбиране на оферти
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакт0884 542 376 - майор инж. Иван Рунтев, факс: 02/92 29 972, тел. 02/92 29 970, 02/92 29 973, 02 938-29-54 email: pod24510_liakk@abv.bg
Документация