РЕМОНТ НА ВЕРТИКАЛНИ ЦИЛИНДРИЧНИ СТОМАНЕНИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: О. п. № 1 „Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар за съхранение на гориво-смазочни материали № 41 – 2500 м3 във в. ф. 28930 - Брацигово“. О. п. № 2 „Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар за съхранение на гориво-смазочни материали № 2 – 2500 м3 във в. ф. 24350 - Кочово (район Осетеново)”
НомерJFC-2020-047
Вид на процедуратаОткрита процедура
Срок за приемане на офертите23:59 часа на 18.11.2020 г.
Състояние на процедуратаСъбиране на оферти
Обявление в РОП02827-2020-0003
Обявление в Държавен вестник2020/S 200-484082
Лице за контактполковник Радослав Денчев 02/9222880; ц.сл. Марио Барболов 02/9223979
Документация