Доставка на „Доставка и монтаж на климатици”
НомерJFC-2020-052
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 29.10.2020 г.
Състояние на процедуратаСъбиране на оферти
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контактДоставка на „Доставка и монтаж на климатици”
Документация