Доставка на „ Моторни триони, храсторези, косачки,уреди за обдухване на листа и оборудване за тях”
НомерJFC-2020-055
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на офертите17:00 часа на 10.11.2020 г.
Състояние на процедуратаСъбиране на оферти
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакт0884542371-Подполковник Христо Христов
Документация