Доставка на „Пожарогасители, пожарогасителни и пожарозащитни средства и оборудване”
НомерJFC-2020-056
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на офертите15:00 часа на 11.11.2020 г.
Състояние на процедуратаСъбиране на оферти
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакт0884 541315- майор Марин Колев
Документация