Пълно техническо обследване на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали
НомерJFC-2020-059
Вид на процедуратачл. 20, ал. 4, т.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на офертите16:30 часа на 06.11.2020 г.
Състояние на процедуратаСъбиране на оферти
Обявление в РОП
Обявление в Държавен вестникне се изисква
Лице за контакткапитан Пламен Иванов Вълев и капитан Николай Петров Колев - 044617192
Документация